כשמיתוס אפליית הנשים בשכר – פגש את חוק שכר שווה

במשך שנים רבות הועלה הטיעון שישנה אפליה גורפת של נשים בשכר. עיון בדוחו"ת השכר שחברות פירסמו בעקבות החוק, מראה שוב, שהטיעון הזה מופרך לחלוטין.

להמשך קריאהכשמיתוס אפליית הנשים בשכר – פגש את חוק שכר שווה