מחקרים:

מה תמצאו כאן? (בקרוב )

מחקרים מעניינים רבים אינם זוכים לסיקור ראוי ונרחב באתרי המדיה השונים. הדבר מתרחש למרות חשיבותם, במיוחד כאשר הם סותרים אג’נדה ותיקה ומקובלת, תפיסות אישיות של עורכים, כותבים וכדומה. ולכן, סטראוטיפים ותפיסות שגויות שכבר הופרכו מחקרית, נותרות נחלת הציבור למשך שנים רבות לאחר מכן.
אלו המחקרים שנשתדל להביא לכאן.