רשומות:

מה תמצאו כאן?

בחלק זה תמצאו רשומות (מילה חמודה לפוסטים בעברית) העוסקים בתפיסות חדשות
המאתגרות את מה שרובינו למדנו בנושאי מגדר, מיניות וחברה.
קריאה נעימה 🌷