וידאו:

הסרטונים בעמוד זה בוחנים בביקורתיות תפיסה מגדרית, מינית או תרבותית מקובלת.  צפייה נעימה 🙂